اینجا ...

شروع آینده موفق شغلی شماست

افزایش مهارت های تخصصی

61 دوره آموزشی
752 دانشجو
12 استاد مجرب
700 ساعت آموزش

دوره های پرطرفدار

آموزش
بدون امتیاز 0 رای
79,000 تومان
79,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
126,000 تومان
126,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
299,000 تومان
299,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
99,000 تومان
99,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
229,000 تومان
229,000 تومان
85,000 تومان

نظر برخی دانشجویان

نظرات اراده آهنین های آکادمی استادیار درباره دوره های آموزشی