گارگاه آموزش گرافیک

این کارگاه با هدف تولید محتوای گرافیکی حرفه ای تشکیل می گردد که شامل:

سرفصل های کارگاه:

  • معرفی وبسایت های دانلود وکتور
  • معرفی و آموزش اپلیکیشن های گرافیکی
  • اجرای پروژه
  • آموزش فتوشاپ مقدماتی
  • آموزش فتوشاپ متوسط
  • آموزش فتوشاپ پیشرفته