تیم ما -لیست

ماموریت ما

ما نتایج دلخواه را ایجاد می کنیم که احساسات مردم را با رنگ های مختلف و تفکر خلاق و چشم انداز تحریک می کند که شامل پروژه های مختلف است.

آماندا پترسون

مدیر

02112345
amanda@barreltheme.com

اطلاعات تماس

021123456789
aerin@barreltheme.com

آرین گلورز

طراح گرافیک

اطلاعات تماس

021123456789

richard@barreltheme.com

ریچارد استوارت

مهندس

اطلاعات تماس

021123456789

mark@barreltheme.com

مارک پارکر

طراح گرافیک

موقعیت شغلی

دنبال کار می گردید؟

به ما ایمیل بزنید:
sara@barreltheme.com