از شرکت در همایش شما بسیار خوشحالم و امیدوارم مثل همیشه موفق باشید و واقعا تونستید مسیر زندگی  من رو تغییر بدهید و منم متعهد میشم با دانشی که از شما یاد گرفتم این کار رو برای دیگران انجام دهم