رفتار بسیار خوب، همراه با مسوولیت پذیری بالا در قبال مسائل و درخواستهای مشتریان و پیگیری های مناسب